Πώς λειτουργεί μια συνέντευξη για δουλειά

Πώς λειτουργεί μια συνέντευξη για δουλειά

Συμβουλές, κόλπα και κόλπα για τη συνέντευξη για δουλειά

Οι περισσότερες συνεντεύξεις τείνουν να ακολουθούν ένα γενικό μοτίβο και θα διαρκέσουν 30-45 λεπτά, αν και ορισμένες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο.

Μια τυπική δομή μιας συνέντευξης εργασίας έχει ως εξής:

  • 5 λεπτά

    Καλωσόρισμα και κουβεντούλα

  • 15-25 λεπτά

    Παρουσίαση και ερωτήσεις προς τον υποψήφιο σε σχέση με τη θέση.

  • 5-15 λεπτά

    Ο υποψήφιος έχει την ευκαιρία να υποβάλει ερωτήσεις και να ολοκληρώσει τη συνέντευξη.

Καλές συμβουλές

Συμβουλές, κόλπα και κόλπα για τη συνέντευξη για δουλειά κάθε εβδομάδα