Ερωτήσεις συνέντευξης εργασίας που μπορεί να σας ζητήσει ο εργοδότης

Ερωτήσεις συνέντευξης εργασίας

Ερωτήσεις συνέντευξης εργασίας. Έχουν σχεδιαστεί είτε για να ελέγξουν τις τεχνικές ή αναλυτικές δεξιότητες ενός υποψηφίου είτε για να ελέγξουν τον χαρακτήρα, τις αξίες και τις συνήθειές του. Θα πρέπει να κάνουν τον υποψήφιο να μιλήσει, να εκφράσει τις σκέψεις του και, ελπίζω, να εκφράσει τα καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά και ιδιότητες του.

Παραδείγματα:

Πού βλέπετε τον εαυτό σας σε 3-5 χρόνια;

Ο καλύτερος τρόπος για να απαντήσετε στην ερώτηση είναι να επικεντρωθείτε στο τι ελπίζετε να επιτύχετε στη θέση αυτή. Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να επιτύχετε αυτούς τους στόχους τα επόμενα χρόνια. Εξηγήστε πώς θα βοηθήσουν την καριέρα και την εργασιακή σας απόδοση και πώς θα ωφελήσουν τον εργοδότη. Εφόσον η απάντησή σας είναι ρεαλιστική, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα αφήσει καλή εντύπωση στον εργοδότη.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι;

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σας θα πρέπει να συνάδουν με τους στόχους της εταιρείας. Ο καλύτερος τρόπος για να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση είναι να επικεντρωθείτε στην επαγγελματική σας πορεία και στον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να την επιτύχετε. Βεβαιωθείτε ότι επικεντρώνεστε στην τρέχουσα θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση και δείξτε ότι είστε πρόθυμοι να αναλάβετε πρόσθετους ρόλους και ευθύνες, για παράδειγμα, για να διευρύνετε τις γνώσεις και την έκθεσή σας.

Ποιες είναι οι μισθολογικές σας προσδοκίες;

Οι εργοδότες θέλουν να γνωρίζουν ποιες είναι οι μισθολογικές προσδοκίες σας για τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση και κατά πόσον, ως εργοδότες, είναι σε θέση να τις ικανοποιήσουν με βάση την εμπειρία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητές σας.

Καταλαβαίνετε την περιγραφή της θέσης εργασίας;

Το κύριο σημείο της ερώτησης είναι ότι ο εργοδότης θέλει να μάθει αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοήσει την περιγραφή της θέσης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων και των απαιτήσεων που συνδέονται με αυτήν. Ο εργοδότης συνήθως ζητά από τον υποψήφιο να εξηγήσει την ικανότητά του να κάνει τη δουλειά σε τρία απλά σημεία:

Είστε σε θέση να εκτελέσετε τα καθήκοντα;

Ποιοι είναι οι στόχοι σας και πώς θα τους επιτύχετε;

Πώς θα πετύχετε σε αυτή τη θέση;

Να θυμάστε ότι οι περιγραφές θέσεων εργασίας δεν καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες μιας θέσης εργασίας. Ο εργοδότης θέλει να ξέρει ότι ενδιαφέρεστε για τη θέση, οπότε ρωτήστε για τυχόν απαιτήσεις που μπορεί να έχετε παραβλέψει. Κάνοντας ερωτήσεις, δείχνετε επίσης ενδιαφέρον για τη θέση.

  • Μοιραστείτε αυτή τη θέση