Εκπαίδευση στο βιογραφικό σημείωμα

Εκπαίδευση στο βιογραφικό σημείωμα

Ένα από τα πιο σημαντικά μέρη ενός βιογραφικού σημειώματος είναι το τμήμα εκπαίδευσης. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σπουδές και την εκπαίδευσή σας κ.λπ. Οι περισσότεροι εργοδότες αναζητούν την εκπαίδευσή σας στο βιογραφικό σημείωμα μαζί με την εργασιακή σας εμπειρία. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να γράψετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για την εκπαίδευσή σας.

Το τμήμα εκπαίδευσης του βιογραφικού σας σημειώματος θα πρέπει να είναι λίγο πιο λεπτομερές, καθώς παρουσιάζει περισσότερα από τα προσόντα σας. Οι πληροφορίες που θα συμπεριλάβετε θα πρέπει να είναι σχετικές με τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση. Η ενότητα αυτή πρέπει να τοποθετηθεί μετά την επαγγελματική σας εμπειρία.

Οι πληροφορίες σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του ιδρύματος στο οποίο σπουδάσατε, τον τόπο φοίτησης και το γνωστικό αντικείμενο που σπουδάσατε. Θα πρέπει επίσης να σημειώσετε τυχόν αξιοσημείωτα επιτεύγματα που σημειώσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

Οι περισσότεροι εργοδότες αναζητούν την εκπαίδευσή σας στο βιογραφικό σημείωμα μαζί με την εργασιακή σας εμπειρία. Ως εκ τούτου, η ενότητα πρέπει να είναι διεξοδική.

Διαφήμιση

Για θέσεις μεταπτυχιακών σπουδών, οι λεπτομέρειες του ακαδημαϊκού σας ιστορικού είναι λιγότερο σημαντικές από το ιστορικό της απασχόλησής σας. Ωστόσο, εάν είστε πρόσφατος απόφοιτος, θα πρέπει να τοποθετήσετε το εκπαιδευτικό σας ιστορικό πάνω από το ιστορικό της απασχόλησής σας. Οι ακόλουθες ενότητες θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την ενότητα: όνομα εκπαίδευσης, ημερομηνίες, ίδρυμα, πτυχίο, βαθμοί, πρόσθετες πιστοποιήσεις και επαγγελματική εξέλιξη.

Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε τυχόν πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση που έχετε ολοκληρώσει. Σε αυτό το τμήμα, φροντίστε να αναφέρετε το όνομα του οργανισμού ή του προγράμματος που παρακολουθήσατε και τον τελικό βαθμό που πήρατε. Ακολουθώντας αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, μπορείτε να αποδείξετε ότι η εκπαίδευσή σας είναι σχετική με το είδος της θέσης εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

Όταν γράφετε για την εκπαίδευσή σας, φροντίστε να αναφέρετε τα ονόματα των οργανισμών με τους οποίους εκπαιδευτήκατε και τον τόπο παρακολούθησης. Παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας, δείχνετε στον υπεύθυνο πρόσληψης ότι είστε αφοσιωμένοι στην τέχνη σας. Εάν έχετε εκπαιδευτεί σε έναν συγκεκριμένο τομέα, αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό στο βιογραφικό σας σημείωμα. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε οποιαδήποτε επαγγελματική εξέλιξη έχετε λάβει στο παρελθόν. Εάν έχετε λάβει επίσημη εκπαίδευση, μπορείτε να τη συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας σημείωμα, αλλά φροντίστε να αναφέρετε την εκπαίδευσή σας με αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Διαφήμιση

  • Μοιραστείτε αυτή τη θέση

Σχετικό Θέσεις